Etiske retningslinjer

Farmakonomforeningen har på landsmødet vedtaget et sæt etiske retningslinjer for farmakonomfaget.

Etiske Retningslinier

1. Farmakonomen skal i sit arbejde udvise respekt for borgerens egenværdi og respektere personens individuelle behov og valg.

2. Farmakonomen skal i sit arbejde erkende og vedkende sig det faglige og personlige ansvar for egne handlinger og vurdering.

3. Farmakonomen skal i sit arbejde sikre, at farmakonomens faglige viden er ført ajour og medvirke til udvikling af faget.

4. Farmakonomen skal i sit arbejde vise respekt for kollegers arbejde og være til støtte i faglige situationer.

5. Farmakonomen skal i sit arbejde søge at medvirke til fremme af samarbejdet og søge at etablere og udvikle tværfagligt samarbejde med andet sundhedspersonale og relevante instanser.

6. Farmakonomen skal medvirke til, at der i befolkningen er tillid og respekt om faget.

7. Farmakonomen har tavshedspligt og må kun videregive oplysninger efter gældende lovgivning.

8. Farmakonomen må i sit arbejde, som udtrykt i FN’s menneskerettighedserklæring, ikke diskriminere uanset nationalitet, farve, køn, race, sprog, religion, afstamning, politisk opfattelse, social status eller seksuel indstilling.

9. Farmakonomen skal i sit arbejde medvirke til og påvirke de sundhedspolitiske tiltag - apoteksfagligt - såvel indenfor som udenfor sundhedsvæsenet.

10. Farmakonomen skal medvirke til, at borgeren informeres tilstrækkeligt om lægemidler, varer og serviceydelser.