Faglig udvikling

Som farmakonom bliver du stillet overfor stadig større krav fra arbejdsgivere, kunder og patienter.

På apoteket vokser din rolle som rådgiver og vejleder i takt med, at kunderne stiller stadig  flere spørgsmål om deres medicin.

Kravene til kvaliteten af din rådgivning øges, fordi der er større og større fokus på hele lægemiddelområdet.

Du skal både vide noget om traditionelle og nye lægemidler og også kende til alternativ medicin.

Du skal kunne gå i dialog med apotekets kunder, kunne ”læse” deres behov og være med til at formidle sundhedsydelser som rygestop-kurser, ”tjek på inhalationen”, diabeteskontrol osv.

Som apoteksansat har du mulighed for at styrke din faglige udvikling ved at lave et projekt med støtte fra udviklingspuljen, eller søge penge i kompetenceudviklingsfonden

På sygehusapoteket stilles der også krav om, at du skal være rustet til at indgå i den kliniske farmaci, medicinservice, lægemiddelinformation og udføre produktionsopgaver.

Der er i overenskomsten med Danske Regioner indgået en aftale om kompetenceudvikling

Indenfor industrien skal du kunne følge med i udviklingen og fremstillingen af nye lægemidler og ajourføre din evne til at markedsføre produkter, hvis du arbejder som selvstændig konsulent.

Farmakonomforeningen  understøtter medlemmernes behov for kompetenceudvikling  blandt andet gennem aftaler med arbejdsgiverne.