Farmakonom-uddannelsen

Farmakonomuddannelsen varer tre år og er en videregående sundhedsuddannelse.

Hvis du bliver farmakonomelev venter der dig tre år med spændende udfordringer, masser af oplevelser og gode jobmuligheder bagefter. Du får løn under hele uddannelsen, både når du er på skole og når du er i praktik.

Elevtid på Pharmakon og apotek

Uddannelsen er blanding af teoretisk undervisning på Pharmakon og praktik på apoteket. Uddannelsen har vægt på individuel vejledning og træning i praksis af indlært teori.

Du kan også vælge at blive kombielev. Som kombielev vil din praktiktid være nogenlunde ligeligt fordelt mellem privat apotek og sygehusapotek.

Uddannelsens indhold

Den praktiske træning er målrettet, og der er lagt vægt på selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen læring. Studiet opbygges trinvis, således at der så vidt muligt hele tiden bygges oven på tidligere tillært stof, og der åbnes for individuelle opgaver og læringsforløb.

Uddannelsen til farmakonom omfatter blandt andet naturfaglige fag, almene fag, samfunds- og adfærdsfag og praktisk træning i ekspedition, varestyring og økonomi.

Farmakonomer har gennem de senere år fået udvidet deres kompetence indenfor blandt andet ekspedition og kontrol af recepter, vejledning og rådgivning om lægemidler og forebyggelse, klinisk farmaci og ledelse.

Vil du være farmakonomelev?

Hvis du er interesseret i at blive farmakonomelev, skal du søge om plads på et apotek. Elevtiden starter én gang om året 1. september, men man skal normalt have en aftale med et apotek senest 1. maj. Er der apotekere med ledige pladser, kan du være heldig at få plads i perioden fra 1. maj til 1. september.

Farmakonomforeningen hjælper dig

Farmakonomforeningen har en række spændende og sjove tilbud til dig som farmakonomelev. Du kan læse mere om det på vores elevside - og husk at vi også hjælper dig med dine løn og ansættelsesforhold i elevtiden.