FIP – den farmaceutiske verdenskongres

Farmakonomforeningen ønsker også internationalt at være til stede, hvor fagets opgaver og fremtid diskuteres.

Vi vil også gerne fortælle, hvad danske farmakonomer kan bidrage med, når det gælder den optimale farmaceutiske omsorg for patienterne.

Derfor har Farmakonomforeningen gennem flere år stillet et antal pladser til rådighed for medlemmer, som ønsker at præsentere et fagligt projekt på den farmaceutiske verdenskongres FIP.

FIP-kongressen strækker sig over fem dage i august-september og afholdes hvert år forskellige steder i verden.

Som deltager skal du præsentere et fagligt projekt inden for kongressenes hovedtema – på en poster. Posteren skal beskrive danske erfaringer og iagttagelser, som kan give inspiration til farmakonomer og farmaceuter i andre lande. For mere information om betingelser og krav til en poster, se FIP’s hjemmeside.

Frist for ansøgning til Farmakonomforeningen om at præsentere en poster er sædvanligvis den 1. marts. Følg med i Farmakonomen og her på hjemmesiden i januar-februar for nærmere information.

Ansøgere, der får imødekommet deres ansøgning – og efterfølgende godkendt deres poster af FIP, vil få støtte til rejse- og opholdsudgifter samt kongresgebyr.

Reportage fra årets FIP-kongres med beskrivelser af de enkelte farmakonompostere findes i Farmakonomens september-oktober udgave.

For spørgsmål om FIP kontakt: Redaktør Inge Dyhr