nyheds banner

Regionssygehuset i Qaqortoq i Sydgrønland

Ved regionssygehuset i Qaqortoq mangler vi en farmakonom til ansættelse fra 15. november 2019.

Vi søger som udgangspunkt en farmakonom til fastansættelse, men et vikariat kan også komme på tale. 

Dine opgaver vil blandt andet være

  • At have det daglige ansvar for apoteket, herunder udlevering
  • Selvstændig rekvirering af medicin fra Herlev
  • Opfyldning af ugeæsker
  • Ajourføre plejepersonalets viden omkring nye præparater
  • Sørge for opfyldning af medicin i vores ambulatorium/skadestue
  • Kontakt til vores 6 bygder omkring deres medicinbeholdning
  • I samarbejde med vores sygeplejerske, varetage bestillingen af sygeplejeartikler
  • Pakke medicin til ældrecenteret samt byens andre institutioner

Qaqortoq er den største by i Sydgrønland og har ca. 3.200 indbyggere.

Regionssygehuset benyttes ikke blot af byens indbyggere, men også af de mindre bygder i nærheden. Ydermere er der to mindre sundhedscentre i Narsaq og Nanortalik.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201909308

Ansøgningsfrist: d. 26. oktober 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionslæge Efraim Olsen på tlf. (+299) 64 76 51 eller på e-mail: EFAO@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.