1159, Farmakonomforeningen

Vær med til at styrke Farmakonomforeningens politiske arbejde som politisk konsulent.

Har du erfaring med at arbejde strategisk med politisk interessevaretagelse? Kan du rådgive formandskab, ledelse og kolleger om, hvordan vi bedst synliggør farmakonomers kompetencer? Og kan du sikre et solidt fagligt grundlag for vores politiske aktiviteter ved hjælp af analyser og oplæg? Så er du måske vores nye politiske konsulent.


Som politisk konsulent i Farmakonomforeningen kommer du især til at arbejde med sundheds- og arbejdsmarkedspolitik. Farmakonomerne har stærke lægemiddelfaglige kompetencer, og Farmakonomforeningen har en ambitiøs vision om, at farmakonomernes kompetencer bliver kendte og udnyttede i hele sundhedsvæsenet.

Farmakonomforeningen har igangsat en strategiproces, og du får en væsentlig rolle i forbindelse med at implementere den.

Dine hovedopgaver bliver at:

 • analysere og formidle politiske temaer
 • udarbejde politiske oplæg og høringssvar
 • holde øje med den politiske agenda, der er relevant for Farmakonomforeningen
 • følge op på politiske beslutninger
 • forberede møder og sager, fx i forhold til foreningens hovedbestyrelse, hovedorganisationen og andre fora
 • rådgive om standpunkter, vinkling og prioritering af Farmakonomforeningens kommunikation i forbindelse med fx politiske udmeldinger, reformer mv. inden for Farmakonomforeningens interesseområder

Vi lægger vægt på, at du

 • har solide evner til at analysere og vurdere komplekse problemstillinger
 • er god til at formidle mundtligt og skriftligt i et let forståeligt sprog i øjenhøjde med kolleger såvel som medlemmer og kender vigtigheden af et præcist ordvalg i en politisk kontekst
 • trives med at netværke og varetage Farmakonomforeningens interesser, når du er ”ude”
 • er initiativrig og formår at skabe fremdrift, systematik og struktur i opgaverne
 • har politisk tæft og tænker strategisk
 • har en åben og samarbejdsorienteret tilgang til dine kolleger og deres fagområder og også kan lide at arbejde selvstændigt
 • trives med at grave dig ned i detaljerne, men også kan acceptere, når det er det hurtige overblik, der er behov for
 • har erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation
 • har kendskab til udviklingen i sundhedsvæsenet – eller interesse i at få det

Vi er et sekretariat, hvor du får plads til at udfolde dig, og hvor du møder store krav og udfordringer. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og på, at hver enkelt kan udnytte sine kompetencer bedst muligt og udvikle sig i arbejdet. Vi er et mindre sekretariat med 18 medarbejdere, og det kræver, at alle er fleksible i forhold til de opgaver, der skal løses. Du kommer til at referere til afdelingschefen for Kommunikation & politik.

Vi tilbyder gode løn- og ansættelsesvilkår og ønsker stillingen besat pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist er den 14. november kl. 12:00 på job@farmakonom.dk. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 21., 23. og 26. november 2018.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingschef Mette Guldberg på telefon 61 34 29 48.

Du kan læse mere om foreningen på www.farmakonom.dk og på Farmakonomforeningens profiler på de sociale medier.