Region Sjælland, Sygehusapotekets Lægemiddelforsyning

Farmakonom til Region Sjælland, Sygehusapotekets Lægemiddelforsyning – Logistik Næstved.

Lægemiddelforsyingen består af én central indkøbs- og ordremodtagelsesafdeling og tre decentrale lægemiddellagre, som forsyner sygehusene i region Sjælland med lægemidler.

I vores logistikafdeling beliggende på Næstved Sygehus er vi et engageret team på 12 medarbejdere, som beskæftiger sig med ordrebehandling, indkøb og distribution af lægemidler, tilbagekaldelser, produktreklamationer, stamdataoprettelse og -vedligeholdelse i vores IT-system o.lign. logistik relaterede opgaver.

Du skal primært beskæftige dig med indkøb og disponering af lægemidler. 
Det betyder, at du skal være med til at sikre, at vores tre lægemiddellagre har de rette lægemidler på lager. Du skal i samarbejde med vores Lægemiddelrådgivning finde erstatningsprodukter, hvis der opstår leveringsvanskeligheder, og du skal udføre andre opgaver, der knytter sig til logistik.

Du vil have en stor kontaktflade, både med leverandører og grossister, med kolleger på de tre lægemiddellagre samt med kliniske farmakonomer, som har deres gang på sygehusafdelingerne.

At være pligtopfyldende, stabil, struktureret, god til at kommunikere skriftligt såvel som mundtligt samt at være en god kollega med en positiv tilgang til dine medmennesker er kompetencer, som vi vægter meget højt.

Hvis dette har vakt din interesse, så skriv en ansøgning, hvor du fortæller lidt om, hvem du er, og hvorfor vi evt. skal vælge dig.

Du er velkommen til at kontakte stedfortræder Mette Bruun, tlf. 93 57 78 92 eller ledende farmakonom Annette Herløv Hansen, tlf. 29 33 99 41 for yderligere oplysninger.

Arbejdstiden ligger indenfor tidsrummet mandag-fredag kl. 08:00-16:00

Løn og ansættelsesvilkår:

Efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 16. januar 2019

Ansættelsessamtaler ultimo uge 3/ primo uge 4.