Netværk

Som medlem af Farmakonomforeningen er du med i et netværk af over 5.000 medlemmer, der har samme faglige interesser, som du selv.

Her har du gode muligheder for at finde samarbejdspartnere, som du kan udveksle ideer og tanker med.

Har du en særlig rolle som leder, tillidsvalgt eller elev, kan det have stor værdi for dig at finde ligestillede.

Nye kontakter og netværk kan også bruges som en platform, hvis du vil lære nyt om et emne, som du har særlig interesse for.

Foreningens tilbud

Du kan møde nye kontakter ved arrangementer, kurser og temadage som Farmakonomforeningen indbyder til. Lederforum, Elevweekend og TR-kurser er eksempler på sådanne arrangementer.

Også regioner og sektioner arrangerer møder med aktuelle foredragsholdere og temaer.

Start eget netværk

Du kan også melde dig som tovholder så du har mulighed for at starte et forum for medlemmer, der har samme interessere som dig selv.

Se eksempler på eksisterende netværk i venstre spalte. Emnerne for netværkene kan være alt fra rådgivning af særlige patientgrupper til personlig udvikling.

Hvis du er medlem af et netværk, kan du præsentere dit netværk for andre farmakonomer her på hjemmesiden.