Styrelsen for Patientsikkerhed

Farmakonomer på apotek kan indklages for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed er sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der behandler klager over sundhedspersoners virker, herunder farmakonomers. 

Patienter, der har modtaget fejludlevering af medicin eller forkert rådgivning, kan via Styrelsen for Patientsikkerhed klage, og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn tager derefter stilling til, om der er grundlag for kritik af den enkelte farmakonom. 

Formand og næstformand er medlem af Styrelsen for Patientsikkerhed.  

Der er ganske få sager vedrørende farmakonomer i Disciplinærnævnet.