Fagbladet Farmakonomen

Farmakonomen udgives af Farmakonomforeningen og sendes til alle medlemmer på privatadressen. Ikke-medlemmer - f.eks. apoteker, farmaceuter, politikere og presse - kan tegne et abonnement.

Farmakonomen indeholder overvejende artikler om farmakonomernes arbejdsliv og fagpolitiske emner.

Det er Farmakonomens ambition at være blandt de førende inden for den faglige og fagpolitiske debat blandt landets farmakonomer og branchens ansatte.
Farmakonomen udkommer 10 gange om året.

Kontrolleret oplag er 5.440.  

Du må gerne citere fra vores artikler med kildeangivelse. Tekst er ophavsretsligt beskyttet og må ikke kopieres.
Ønsker du at benytte en artikel, bedes du kontakte redaktør Inge Dyhr.

Det sidste nye nummer af Farmakonomen findes i højre spalte. Du kan finde Farmakonomen fra 2013 og frem her