Redaktion

Redaktion

Formand Christina Durinck, ansvarshavende redaktør

Redaktør Inge Dyhr

Journalist Simon Oxby

Kommunikationskonsulent Elsebeth Hagen

 

Kommunikationsudvalg

Formand Christina Durinck (formand for udvalget)

Heidi Løth Andersen, Glostrup Apotek

Stine Matthiesen, Vojens Apotek

Susanne Hoffmann, Randers Sønderbro Apotek

Fra sekretariatet: 

Kommunikationskonsulent Elsebeth Hagen

 

Kontakt redaktionen:

bladet@farmakonom.dk