Generalforsamlinger og kongres

Farmakonomforeningen er en demokratisk opbygget organisation, hvor medlemmerne kan søge indflydelse på generalforsamlingerne og kongressen.

Generalforsamlinger

Der afholdes generalforsamling i ulige år i hver sektion og region. Der aflægges beretning om perioden. Generalforsamlingen vælger bestyrelse for regionen eller sektionen for en 2-årig periode.

Generalforsamlingen opstiller også kandidater til valget som formand for regionen eller sektionen. Såfremt der er mere end én kandidat til formandsposten, skal valget foregå ved urafstemning. Valg af formand gælder for 4 år. Det finder næste gang sted i 2020. 

Elevsektionen afholder årsmøde hvert år, og der vælges bestyrelse på alle årsmøder. 

Kongres 

Der er ordinær kongres hvert fjerde år. Næste kongres er i 2020. Deltagerne er formandskabet og bestyrelserne for regionerne og sektionerne. Alle medlemmer har ret til at overvære kongressen. 

Det er kongressen, der er foreningens øverste myndighed. 

Der afholdes derudover repræsentantskabsmøde hvert år, med undtagelse af de år, hvor der afholdes kongres.

 

Formandsskab

Formanden vælges ved urafstemning hvert fjerde år. Hovedbestyrelsen vælger næstformanden af sin midte. 

Du kan læse om formandsskabet her.