Repræsentantskabs-møde

Repræsentantskabsmødet finder sted alle år, hvor der ikke er kongres.

Repræsentantskabsmødet skal tage stilling til politiske indsatsområder og økonomiske forhold mellem to kongresser. Repræsentantskabet består af samme personkreds som kongressen - nemlig formandsskabet, sektions- og regionsbestyrelser samt en repræsentant fra Kreds Færøerne. 

Dagsorden

Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal indeholde mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Beretning om Farmakonomforeningens virksomhed

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Forslag til politiske indsatsområder for det kommende år

6. Fastlæggelse af rammebudget og fastsættelse af kontingent for det kommende år

7. Eventuelt

Repræsentantskabsmødet skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel.