Repræsentantskabs-møde

Repræsentantskabsmødet finder sted i alle lige år, hvor der ikke er kongres.

Repræsentantskabsmødet skal tage stilling til politiske indsatsområder og økonomiske forhold mellem to kongresser. Repræsentantskabet består af samme personkreds som kongressen - nemlig formandsskabet, sektions- og regionsbestyrelser samt en repræsentant fra Kreds Færøerne. 

Næste repræsentantskabsmøde er i 2018. 

Dagsorden

Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal indeholde mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Beretning om Farmakonomforeningens virksomhed

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Forslag til politiske indsatsområder for de kommende 2 år

6. Fastlæggelse af rammebudget og fastsættelse af kontingent for de kommende 2 år

7. Eventuelt

Repræsentantskabsmødet skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel.