Kontingent

Det er kongressen, der beslutter foreningens kontingent.

Kontingent pr. måned (1. april 2016)

Ansatte på privatapotek, offentligt ansatte og ansatte i industrien
445,00 kr.

Ledige medlemmer
294,00 kr.

Medlemmer, som er på orlov uden løn
178,00 kr.

Medlemmer ansat max. 35 timer om måneden
92,00 kr.

Passive medlemmer
92,00 kr.

Elever
149,00 kr.