Kontingent

Det er kongressen, der beslutter foreningens kontingent.

Kontingent pr. måned (pr. 1. januar 2019 - kontingentet opkræves kvartalsvis)

Ansatte på privatapotek, offentligt ansatte og ansatte i industrien
460,00 kr.

Ledige medlemmer
304,00 kr.

Medlemmer, som er på orlov uden løn
184,00 kr.

Medlemmer ansat max. 35 timer om måneden
95,00 kr.

Passive medlemmer
95,00 kr.

Elever
154,00 kr.