Medlemsfordele

Der er mange fordele ved at være medlem af Farmakonomforeningen.

Vi sikrer din løn

Farmakonomforeningens kerneydelse er at sikre din løn, dine ansættelsesvilkår og din tryghed på arbejdspladsen.

Men vi fokuserer også på dine behov som enkelt individ, borger og familieforsørger.

 

Vi er din sparringspartner

Vi er din sparringspartner i hverdagen og kan rådgive dig, hvis der for eksempel opstår problemer i din ansættelse, du har været ude for en arbejdsskade, eller du skal have hjælp i forbindelse med et jobskifte.

 

Vi forhandler overenskomster

Vi forhandler med arbejdsgiverne og sørger for, at din løn og dine arbejdsvilkår er de bedst mulige. Og som medlem får du indflydelse på din overenskomst. Du kan både være med til at bestemme vores krav til forhandlingerne, og du skal stemme ja eller nej til det færdige forhandlingsresultat.

 

Vi påvirker

Vi påvirker politikere og andre beslutningstagere til at træffe afgørelser, der gavner dig som farmakonom og udviklingen i faget generelt.

 

Vi oplyser dig

Du får tilsendt fagbladet Farmakonomen, som udkommer 10 gange årligt.

Vi opdaterer vores hjemmeside flere gange ugentligt. Hjemmesiden rummer nyheder, faktuel information og medlemsservice.

Vi afholder medlemsmøder, hvor du blandt andet kan høre om udviklingen i faget eller om nye love, overenskomster eller andre ting af betydning for din ansættelse.

 

Vi giver dig et netværk

Ved at være med i Farmakonomforeningen er du i kontakt med 5.500 medlemmer, som har samme uddannelse og arbejdsområde som du.

 

Du får fordele i kroner og øre

Billige forsikringer, bank og rejser er nogle af vores mange kontante medlemstilbud.

Dem kan du læse mere om ved at klikke på de enkelte tilbud i venstre side.