nyheds banner

Brug lønpuljen

Alle private apoteker har en pulje til lokal løndannelse. Det er penge, der skal gå til dig eller dine kolleger. Husk at få pengene brugt – ellers forsvinder pengene fra apoteket.

18.000 kr. Så mange penge må der være i lønpuljen efter 1. november. Står der flere penge i apotekets pulje til Ny løn, ryger pengene i en tilbageløbspulje. Det betyder at hverken du, dine kolleger eller apotekeren får glæde af pengene. Farmakonomforeningen opfordrer derfor til, at alle apoteker i samarbejde med TR får udmøntet pengene til farmakonomerne.

 

Lønpuljen – endnu en OK rettighed

Pengene stammer fra overenskomstforhandlingerne, hvor det er aftalt at der er 1.589 kr. pr. fuldtidsfarmakonom til Ny løn. For at sikre, at pengene rent faktisk bliver udbetalt til farmakonomerne, er der etableret en tilbageløbspulje, hvor overskydende Ny løn-midler altså havner.

 

Der kan være penge til Ny løn på dit apotek, også selvom der ikke blev afsat flere midler til Ny løn ved årets OK-forhandlinger. For eksempel hvis en farmakonom er stoppet på apoteket. Hør derfor din apoteker eller TR, om alle penge er brugt.

 

Farmakonomforeningen mener, at pengene skal ud til farmakonomomerne  - enten ved at uddele tillæg til en eller flere farmakonomer på apoteket, ved at forhøje eksisterende tillæg eller som engangsvederlag. Som et alternativ kan beløbet reserveres til engangsvederlag, men uanset hvad skal det ske senest med oktoberlønnen.

 

Tal med din TR

Det er TR der forhandler Ny Løn med apotekeren, så spørg din TR om der er flere penge i puljen – det vil jo være ærgerligt, hvis pengene havner i tilbageløbspuljen i stedet for hos farmakonomerne på dit apotek.

 

På apoteker uden TR er det apotekeren, der bestemmer anvendelsen af Ny Løn.