Farmaceuter stemmer nej til OK13

Pharmadanmarks medlemmer på privat apotek har forkastet deres overenskomst ved en urafstemning. Farmaceuternes nej har ingen betydning for farmakonomernes overenskomst og påvirker ikke afviklingen af din ferie.

Kun 37 % af farmaceuterne i urafstemningen stemte ja til overenskomstforliget. Hver tiende stemte blankt, og 53 % stemte nej. Dermed er overenskomsten ikke godkendt, og Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark står uden ny overenskomst. 

 

Kommer der konflikt? 

Når der bliver stemt nej til en overenskomst, er muligheden for en konflikt mellem lønmodtagere og arbejdsgivere – her farmaceuter og apotekere – rykket nærmere. Det er dog stadig muligt at finde en løsning, inden man når til selve konflikten. Parterne har mulighed for at sætte sig til forhandlingsbordet igen, ofte bistået af Forligsinstitutionen, der har til formål at forhindre konflikter på arbejdsmarkedet.

 

Pharmadanmark har ikke udsendt konfliktvarsel, og da en konflikt skal varsles i god tid inden den træder i kraft, kan en eventuel konflikt først træde i kraft efter sommeren. 

 

Hvad betyder nej’et for farmakonomerne? 

Resultatet betyder, at der muligvis bliver konflikt mellem apotekerne og farmaceuterne. En sådan konflikt – strejke – er udelukkende en sag mellem farmaceuterne og arbejdsgiverne. 

 

Farmakonomerne skal under en konflikt arbejde videre fuldstændig som normalt. Det betyder, at en eventuel konflikt ikke får betydning for din arbejdstid og din ferie. Du kan ikke få ændret din ferie som følge af en konflikt, og du må ikke tage ekstravagter for at dække farmaceuternes arbejdstid under en konflikt.

 

 Farmakonomernes overenskomst er ikke berørt af nej’et, og du skal derfor arbejde videre med samme løn og samme vilkår som sædvanligt. 

 

Farmakonomforeningen følger situationen

Farmakonomforeningen følger naturligvis situationen tæt, og vil løbende orientere om udviklingen i forhandlingerne. Kommer der en konflikt, vil vi her på hjemmesiden løbende informere jer om hvilke regler, der gælder under konflikten, og samle op på de usikkerheder, der kan opstå undervejs.

 

Det er vigtigt, at alle farmakonomer kender spillereglerne for en konflikt, så ingen farmakonom kommer til at udføre konfliktramt arbejde.