Fokus på medicinfejl efter dødsfald

Et tragisk dødsfald efter en alvorlig medicinfejl på et århusiansk plejehjem har sat fokus på problemerne med medicin i landets kommuner. Farmakonomforeningen mener, at kommunerne skal forbedre medicinsikkerheden på deres plejehjem.

Fire SOSU-assistenter er sigtet for uagtsomt manddrab efter en 88-årig plejehjemsbeboer døde på et plejehjem i Århus. De tre havde angiveligt opløst pamoltabletter i saltvand og givet det til den smerteplagede beboer intravenøst.

 

Alt for mange fejl

I Farmakonomforeningen opfordrer formand Susanne Engstrøm politikere og plejehjemsansatte til at tage problemer med medicinsikkerhed alvorligt.

 

"Dette er en usædvanlig fejl med den værst tænkeligt udgang, men der er desværre ofte problemer med medicineringen på plejehjem" siger hun.

 

Susanne Engstrøm mener, at plejepersonale generelt ved for lidt om medicin og hvordan det skal håndteres. Det er kommunernes ansvar, at personalet er uddannet og at plejehjemmene har de rigtige procedurer for medicinhåndtering.

 

Tidligere udskrivning kræver mere uddannelse

Ældre udskrives i dag tidligere og tidligere fra sygehusene, og det betyder også at der er brug for mere viden på plejehjemmene, når nye typer af medicin skal håndteres.

 

"I nogen kommuner samarbejder man med apoteket om at lave medicingennemgang og undervise plejepersonalet, men en anden løsning kunne også være, at man ansatte farmakonomer eller andre med en lægemiddelfaglig baggrund til at stå for at lave procedurer på kommunens plejehjem og undervise plejepersonalet", siger formand Susanne Engstrøm.

 

Hun henviser til, at KL faktisk har afsat penge til et projekt, der skal synliggøre farmakonomers kompetencer på lægemiddelområdet, for eksempel på plejehjem. Det vil gøre en stor forskel, også for kommunernes trængte økonomi.  

Færre fejl og bedre håndtering af medicin gavner nemlig ikke kun beboernes sundhed – det kan også betyde besparelser for kommunerne fordi fejlmedicinering koster ekstraudgifter til indlæggelser og hjemmesygepleje.