nyheds banner

Foto: Johnny Wichmann

Fremstilling af cytostatika: Initiativer, der rykker

Fem ildsjæle og en temadag er med til at sætte fokus på kampen for at følge med i øget efterspørgsel på produktion af kræftmedicin. Alt sammen i håbet om videndeling og om fremtidige ensartede, standardiserede tiltag på landets sygehusapoteker.

Vi ved alle, at vi lever længere og derfor bliver mere behandlingskrævende. Alle ved også, at selvom kræft er en slem sygdom, lever stadig flere længere - også med denne sygdom.  Det betyder imidlertid, at flere skal have behandling med cytostatika i længere tid. Og år for år oplever landets sygehusapoteker stigninger i cytostatikafremstillingen på 5-10 procent.

 

Initiativ til temadag

Tre dynamiske kvinder inden for cytostatikafremstilling har derfor på opfordring taget initiativet til at afholde en temadag med overskriften ”Optimering af cytostatikafremstilling”, der netop er blevet afholdt på Fyn. Det øgede pres både i forhold til patienter og medarbejdere kræver større perspektiver.

 

- Vi vil meget gerne optimere vores produktioner af cytostatika. Spørgsmålet er, hvordan vi kan gøre det, så patienten skal vente så lidt som muligt - til den bedste kvalitet og så billigt som muligt. Og kan vi gøre det på en måde, så der bliver plads til, at vi samtidig kan tilbyde hospitalerne nogle andre produkter, siger en af initiativtagerne, områdechef Camille Øby, Region Hovedstadens sygehusapotek.

 

Caféer og fordybelse

Hun havde sammen med de to øvrige initiativtagere, Connie Sørensen, programleder i Amgros, og Anni Christensen, produktionsfarmaceut på Hospitalsapoteket Aarhus, centrale roller i arrangementet, der først bød på præsentation af fem store nationale projekter og initiativer for cytostatikaoptimering samt efterfølgende fordybelse i fem cafeer med samme projekter, hvor dagens deltagere i grupper cirkulerede rundt for at få uddybet de gode ideer.

 

For mange blev dagen en vigtig øjenåbner for, hvad der kan gøres for at afhjælpe flaskehalse og ensidigt gentaget arbejde (EGA) samt nytænkning inden for effektivisering af cytostatikafremstilling. Nogle er i gang med at indføre robotter, andre med langt mere simple løsninger.

 

Farmakonomer om fremtidsperspektiverne

Cirka halvdelen af de 60 deltagerne på temadagen om optimering af cytostatikafremstilling var farmakonomer. I Farmakonomen har vi mødt fem af dem. De drømmer ligesom alle andre i cytostatikaproduktionen om videndeling og standardisering af ensartede tiltag for endnu bedre at kunne bruge deres kompetencer.