nyheds banner

Hospitalsapotekerne fusionerer i Region Midtjylland

Regionsrådet har besluttet, at hospitalsapotekerne i Region Midtjylland skal fusionere til én enhed. Fusionen træder i kraft 1. januar 2014.

Hospitalsapoteket skal efter fusionen være en selvstændig enhed, der refererer til direktionen i Region Midtjylland og kommer dermed organisatorisk ikke til at høre til et bestemt sygehus.  

 

Lokale afdelinger

Fusionen betyder, at det fælles regionale hospitalsapotek får en fælles hospitalsapoteker og afdelinger i Århus, Herning, Viborg, Randers og Horsens.

 

Fusionen skal ifølge regionsrådet giver mere rationel drift, gøre det lettere at gennemføre nye initiativer og skal være med til at sikre rammerne for et højt fagligt niveau og give mulighed for at styrke arbejdet med klinisk farmaci.

 

Et af de første skridt bliver ansættelse af en regional hospitalsapoteker, og derefter skal der tages stilling til hvor de forskellige arbejdsfunktioner skal placeres, hvordan man håndterer kultursammenføringen og hvor de forskellige medarbejdere fremover skal være ansat.

 

Foreningen bakker farmakonomer op

Fusionen berører alle de sygehusansatte farmakonomer i Region Midtjylland og giver naturligt anledning til spørgsmål og bekymringer om de enkeltes arbejdsforhold.

 

Derfor har formand for Farmakonomforeningen Susanne Engstrøm også besøgt farmakonomerne i regionen for at tage en snak om udfordringer og muligheder ved en fusion – og fortælle om hvordan foreningen kan hjælpe i den kommende tid.

 

Besparelse på vej i 2015

Fusionen følges af en besparelse på 5 mio. kr. om året fra 2015 og frem, svarende til 5 % af lønbudgettet. Indstillingen fra embedsmændene var, at besparelsen skulle gå til en pulje hospitalsapoteket skulle kunne søge til konkrete projekter, men politikerne i regionsrådet valgte at lægge pengene i regionens kasse i stedet for. 

Fakta

Efter fusionen i Region Midtjylland har alle regioner undtagen Syddanmark fusioneret deres hospitalsapoteker.