Kan konflikt i sundhedssektoren ændre din ferie?

Sundhedsvæsenet forbereder sig i øjeblikket på følgerne af en eventuel konflikt mellem praktiserende læger og Danske Regioner. Farmakonomforeningen bliver derfor spurgt, om uenighederne kan få konsekvenser for afviklingen af ferie.

Planlagt ferie kan ikke flyttes

Det klare udgangspunkt er, at hverken arbejdsgiveren eller den ansatte kan annullere eller ændre tidspunktet for allerede aftalt, godkendt eller fastlagt ferie.

 

Den måske kommende konflikt mellem de privat praktiserende læger og regionerne ændrer ikke ved dette. Arbejdsgiveren skal fortsat respektere, at ferien skal holdes som planlagt.

 

Reglerne for ferie er beskrevet i ferieloven.

 

Force majeure er undtagelsen

Der skal noget helt særligt til for at arbejdsgiverenensidigt kan flytte tidspunktet for en aftalt, fastlagt eller pålagt ferie uden medarbejderens frivillige accept.

 

Ferien kan kun flyttes, hvis væsentlige, upåregnelige og uforudsigelige driftshensyn gør det nødvendigt. Det betyder, at der skal være tale om en force majeure lignende situation. Force majeure er et juridisk udtryk man bruger om en hændelse, som man ikke har indflydelse på og som man ikke kan forudsige vil indtræffe. Krig, naturkatastrofer mv. er klassiske force majeure situationer.

 

Under force majeure bliver parterne i en kontrakt og i relation til almindelig lovgivning, ofte frigjort for at opfylde deres forpligtelser, for eksempel varslingsfrister.

 

Farmakonomforeningen mener ikke, at situationen mellem de privat praktiserende læger og regionerne på nogen måde kan udvikle sig så den i forhold til apotekerne vil medføre en force majeure situation, hvorfor ferie ikke kan inddrages med begrundelse i force majeure.

 

Kontakt først din tillidsrepræsentant !

Vi opfordrer til at du  straks retter henvendelse til din tillidsrepræsentant, hvis du eller dine kolleger bliver mødt med ønsker eller krav fra din arbejdsgiver om at flytte din ferie. Vi har sendt yderligere information til tillidsrepræsentanterne.

 

Hvis kravet fra din  arbejdsgiver om at aflyse ferie konkret er lovlig, skal der indgås en aftale om kompensation. I disse sjældne tilfælde, kan vi kun anbefale, at du i samarbejde med tillidsrepræsentanten søger vejledning i Farmakonomforeningens sekretariat.