Produktivitetskommission vil styrke apotekskonkurrencen

Produktivitetskommissionen har i dag offentliggjort deres anbefalinger om hvordan produktiviteten i Danmark kan hæves. En af anbefalingerne handler om mere konkurrence i apotekssektoren. Farmakonomformand kalder det venstrehåndsarbejde.

Produktivitetskommissionen blev nedsat af regeringen og skal undersøge hvorfor produktivitetsvæksten har været lav i Danmark siden 1990’erne. Den har udgivet rapportenKonkurrence, internationalisering og regulering.

 

Opgør med ejerskab

Anbefalingerne fra kommissionen er, at konkurrencen i apotekssektoren skal styrkes ved at gøre op med det nuværende bevillingssystem og kravene til ejerskab. I rapporten siger kommissionen, at der ikke er sundheds- eller forsyningsmæssige problemer ved at

 

”… give materialister, supermarkeder og andre aktører lov til at ansætte farmaceutisk personale og sælge receptpligtig medicin. I flere tilfælde ville dette kunne ske via udnyttelse af allerede eksisterede butikker, det vil sige butik-i-butik løsninger.”

 

Farmakonomerne langer ud efter kommission

Produktivitetskommissionens arbejde vækker ikke begejstring i Farmakonomforeningen.

 

”Det her er simpelt hen et venstrehåndsarbejde, hvor konklusionen er skrevet på forhånd. Danske apoteker er præget af lave priser på medicin, høj faglig kvalitet og stor tilgængelighed. Alligevel fremturer man med anbefalinger, der åbenbart er forankret i en 3 år gammel meget kritiseret rapport fra Konkurrencestyrelsen,” siger formand Susanne Engstrøm.

 

Hun hæfter sig ved, at selv produktionskommissionen må indrømme, at produktiviteten ser ud til at stige i apotekssektoren, og kalder kravet om mere konkurrence rent ideologisk.

 

Sektorens styrker ses som svagheder

Farmakonomforeningens formand undrer sig over, at kommissionen kritiserer apotekerne for lige præcis de styrker, som politikerne normalt fremhæver.

 

”Selvfølgelig er det en sundhedspolitisk styrke, at der er flere apoteker i udkantsdanmark end markedet selv kan understøtte. Alternativet ville være, at folk på landet fik alt, alt for langt til et apotek og dermed dårlig adgang til medicin og dermed til sundhed. Det samme gælder de faste priser, der på grund af substitutionsreglerne er meget lave set i vesteuropæisk sammenhæng,” siger Susanne Engstrøm.

 

Farmakonomforeningen mener, at apotekerne er en integreret del af sundhedsvæsenet og frygter for fagligheden, hvis supermarkeder skal overtage salget af og rådgivningen om receptpligtig medicin.