Uldum sag afgjort

Eksklusionen af Uldum Apotek fraA-apoteket som følge af samarbejde med Matas var i strid med konkurrencereglerne. Det vurderer Konkurrencerådet i en udtalelse.

A-Apoteket skal nu give Uldum Apotek adgang til de samme økonomiske og praktiske fordele, som de øvrige medlemmer af kæden - en beslutning, kæden allerede har tiltrådt.

 

Matas-samarbejde medførte eksklusion

Sagen begyndte, da Uldum Apotek i september 2011 indgik et kontroversielt samarbejde med Matas. Samarbejdet betød, at en række Matas-butikker over hele landet blev medicinudleveringssted for Uldum Apotek.

 

Uldum Apotek var medlem af A-Apoteket, som valgte at ekskludere Uldum Apotek. Eksklusionen betød, at Uldum Apotek ikke længere fik adgang til kædens fælles markedsføring, rabatter og uddannelse.

 

Såvel Uldum Apotek som Matas klagede derefter til Konkurrencerådet, fordi de mente at A-Apotekets eksklusion var et brud på konkurrencereglerne. Det er den sag, de nu har fået medhold i.

 

Eksklusion kostede penge – og konkurrence

Sagen er principiel, og Konkurrencerådet har i sin udtalelse lagt vægt på, at A-Apoteket er et indkøbsfællesskab, der skal skaffe medlemmerne rabatter på frihandelsvarer. Uldum Apotek har selv opgjort tabet ved ikke at være medlem af en kæde til ca. 400.000 kr. om året.

 

Da Uldum Apotek blev ekskluderet, var det ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et forsøg på at hæmme konkurrence på lægemidler, fordi Uldum blev sat under økonomisk pres som følge af samarbejdet med Matas, og fordi eksklusionen kan tjene som en generel afskrækkende virkning på andre apotekere, der kunne ønske at indgå samarbejder om flere medicinudleveringssteder. Det er denne vurdering, Konkurrencerådet har lagt sig op ad i sin udtalelse.

 

Uldum får nu rabat

Uldum Apotek har allerede under sagens behandling fået tilsagn fra A-apoteket om at apoteket har adgang til rabatter, markedsføring med mere. Dette tilsagn er nu gjort bindende.