Vrede over medicinkort debat

Er der for mange, der har adgang til medicinkortet? Det spørgsmål rejser blandt andre Etisk Råd i dagens Jyllandsposten. Vigtig debat, men forfejlet kritik, lyder svaret fra farmakonomernes formand.

Jyllandsposten bringer i dag en artikel om det fælles medicinkort (FMK), hvor Etisk Råd, Forbrugerrådet og Dansk Industri udtrykker bekymring over, at sundhedspersoner ansat i det offentlige og på de danske apoteker kan få adgang til medicinoplysninger, blot med  et cpr-nummer.

 

Professor: hårrejsende

I artiklen er medlem af etisk råd og professor ved Aalborg Universitet Thomas Ploug citeret for at sige, at ”… det er hårrejsende, at eksempelvis apotekspersonale og sosu-assistenter også får adgang til FMK.”

 

Yderligere peger han på, at læger og sygeplejersker er uddannet til at håndtere tavshedspligt, mens andre faggrupper ikke nødvendigvis har samme tilgang og kultur.

 

Udtalelserne har vakt vrede i Farmakonomforeningen.

 

”Farmakonomer er uddannet til at håndtere tavshedspligt og gør det dagligt. Der foretages millioner af ekspeditioner fra de danske apoteker hvert år, hvor farmakonomer rådgiver om lægemidler og jeg kan ikke komme på sager, hvor farmakonomer har brudt deres tavshedspligt. Jeg bliver meget fortørnet, når farmakonomstanden  bliver mistænkeliggjort på den måde uden man har en eneste konkret sag at henvise til,” siger formand Susanne Engstrøm.

 

Medicindata vigtig for rådgivning

I Farmakonomforeningen hersker der ingen tvivl om behovet for medicinkortet på de danske apoteker.

 

”Vi rådgiver om medicin, og har brug for at kunne se, hvilke lægemidler kunden har fået udskrevet i øvrigt for at forebygge medicineringsfejl eller situationer, hvor en kunde får medicin der ophæver eller forstærker hinandens virkning. Men farmakonomer må kun bruge medicinkortet, når det er relevant – og altid kun efter kundens samtykke,” fastslår farmakonomformanden.

 

Hun mener, at det er vigtige at tage en debat om, hvordan man i sundhedsvæsenet generelt håndterer de mange patientdata, men advarer mod at gå i panik og udelukke apotekspersonalet fra medicinkortet. Det vil nemlig have store konsekvenser for medicinsikkerheden for borgerne.

 

Kun adgang i sundhedsvæsenet

Formanden fremhæver dog, at man skal være yderst forsigtig med at tillade aktører uden for sundhedsvæsenet adgang til medicinoplysninger.

 

”De danske apoteker er en integreret del af sundhedsvæsenet, men diskussionen om medicindata viser tydeligt, at de skal forblive dette og ikke liberaliseres efter en forestilling om fri konkurrence. Jeg tror de fleste vil være enige om, at for eksempel udenlandske apotekskæder ejet af en kapitalfond ikke bør have adgang til så private data, og det er endnu et godt eksempel på, hvorfor man skal være yderst varsom med at liberalisere den velfungerende apotekssektor yderligere”, siger Susanne Engstrøm.