nyheds banner

Foto: Maria Flintholm

Aftale om lønsystemet på plads

Farmakonomforeningen har indgået en aftale med Danmarks Apotekerforening om hvordan fejlene i lønsystemet skal rettes og hvordan de berørte modtager deres løn.

Apotekerforeningens lønsystem er i de sidste par måneder blevet kulegravet, fordi Farmakonomforeningen opdagede, at der var fejl i løn, ferie og pension hos nogle medlemmer.

Fejlene viste sig at være mere generelle, og det har derfor været nødvendig med en grundig gennemgang for at sikre, at alle får den rigtige løn, ferie og pension.

Aftale på plads

Gennemgangen af lønsystemet er nu nået så langt, at der er indgået en aftale om hvordan fejlene rettes over for medlemmerne.

Aftalen betyder, at de berørte medlemmer af Farmakonomforeningen snart vil kunne få direkte besked, og hvor meget de i givet fald er berettiget til. De vil få besked direkte fra Apotekerforeningen eller fra deres apoteker.

Det er aftalt med Apotekerforeningen, at løndifferencer tillægges en rente på 8,25 pct. p.a. fra løndifferencen opstod og indtil udbetalingen. Manglende pensionsindbetalinger vil ske til pensionskassen således, at farmakonomen vil være stillet på samme møde som hvis indbetalingen var sket på det korrekte tidspunkt.

Når pengene er klar til udbetaling, vil du her på hjemmesiden kunne læse mere om lønsagen og dens konsekvenser.