nyheds banner

Dansk fagbevægelse står sammen i Bruxelles

FTF, LO og AC skruer op for interessevaretagelsen i EU med et nyt, fælles sekretariat i Bruxelles.

Sekretariatet skal varetage danske lønmodtageres interesser i forhold til EU, og gøre det lettere for de tre hovedorganisationer FTF, LO og AC at lave lobbyarbejde i EU.

Den danske model

"Sekretariatet betyder helt klart, at vi kommer til at stå stærkere, fordi vi kan udtale os i fællesskab, frem for at vi møder frem som tre enkeltstående hovedorganisationer, der hver for sig ikke fylder særlig meget," siger Jens Kragh til Altinget.dk. Jens Kragh er direktør i FTF, som repræsenterer mere end 80 fagforeninger, herunder Farmakonomforeningen.

Sekretariatet skal blandt andet være med til at sikre, at EU’s regler tager højde for den helt særlige måde, det danske arbejdsmarkedssystem er bygget op på – den såkaldte danske model:

"Et forhandlingssystem, der ligner det danske, hvor langt det meste aftales mellem parterne er rimelig enestående i europæisk sammenhæng, og derfor er det ikke den store hemmelighed, at vi bliver presset, også i vores europæiske samarbejdsorganisation, hvor det måske ikke er alle, der har forståelse for vores aftalemodel," siger Jens Kragh til Altinget.

Mulighed for samarbejde

Den danske fagbevægelse diskuterer i disse år forskellige former for samarbejde på tværs af de tre hovedorganisationer, og EU-sekretariatet kan i den forbindelse ses som et pilotprojekt på om man generelt kan samarbejde mere.

Sekretariatet skal efter planen åbne 1. august 2014.