nyheds banner

De kom med: Farmakonomer på FIP 2014

Ansøgningsfristen for farmakonomer for at ansøge om at deltage i årets farmaceutiske verdenskongres, FIP, udløb den 1. marts.

Ved fristens udløb havde foreningen fået ansøgninger fra 12 farmakonomer med ønske om at præsentere 10 postere på FIP-kongressen i Bangkok til efteråret.

Foreningen har besluttet at imødekomme 8 posteransøgninger, som alle har fået bevilget én plads til at deltage i FIP-kongressen.

Stor bredde i projekterne

De heldige farmakonomer er:

Annelise Andkjær Tofte og Birgit Strøjer Schmidt, Sygehusapotek Fyn, som præsenterer et projekt om at mindske sygeplejerskers tidsforbrug ved medicindosering ved at substituere til medicin, som er i medicinrummet.

Ann-Katrine Kviesgaard, Nykøbing Mors Sct. Clemens Apotek, som præsenterer et projekt om samarbejde med en løbeklub for blandt andet at vise, hvordan apoteket kan medvirke til at tage aktiv del i borgernes sundhed, og synliggøre apotekets kompetencer inden for sundhedsfremme.

Ann Moon Raagaard og Birgitte Westphal-Hemmingsen, Pharmakon, som præsenterer et projekt om ”Motivation til læring i det daglige”, som handler om, hvordan de på farmakonomuddannelsen støtter, inspirerer og motiverer eleverne til ”at lære”, så de bliver rustede til at tilegne sig viden til fremtidige opgaver på apoteket eller andre arbejdspladser.

Gitte Bæk, Viborg Svane Apotek, som præsenterer et projekt om medicingennemgang – udført af farmakonom med videreuddannelsen i Klinisk farmaci og folkesundhed - i forbindelse med dosisdispensering.

Hanne-Vibeke Stillits, Frederikssund Apotek, som præsenterer et projekt om relevansen af at tilbyde probiotika ved antibiotikakur.

Jette Bøge Kirkegaard, Holstebro Løve Apotek, som præsenterer et projekt, som belyser fejl og utilsigtede hændelser ved dosispak.

Lone Skov Knudsen, Viborg Svane Apotek, som præsenterer et projekt om mobilt TPI kombineret med medicingennemgang – udført af farmakonom med videreuddannelsen i Klinisk farmaci og folkesundhed - på den KOL-relaterede medicin.

Sanne Hee Johansen, Hvidovre Hospital, som præsenterer et projekt om farmakonomers rolle i klinikken på Akut hoftefraktur Enhed, og om hvorvidt det er muligt at øge patientsikkerheden inden for alle aspekter af medicineringsprocessen.

- Igen i år har jeg med glæde konstateret stor interesse fra farmakonomerne for at være med og gøre en forskel internationalt, siger formand Susanne Engstrøm. - Og også rigtig mange nye ansigter i FIP-sammanhæng, som vil være med til at fortælle omverdenen, hvordan vi farmakonomer – på forskellig vis - kan være med til at styrke patientsikkerheden gennem farmaceutisk omsorg og information.

I forbindelse med FIP-reportagen i efteråret vil de enkelte postere blive præsenteret yderligere.

Symposie med fokus på farmakonomer

Forud for FIP-kongressen afholdes for tredje gang et to-dages symposie for Pharmacy Technicians. Og igen i år er der dansk repræsentation i symposiets Programme Comittee. De to tidligere år har foreningens formand Susanne Engstrøm været med i arbejdet med at tilrettelægge programmet. I år er det foreningens næstformand Christina Durinck, som sidder i the Programme Comittee.

De seneste to år har godt 20 danske farmakonomer deltaget i symposiet, og formanden håber på fortsat stor dansk tilslutning: 

- Det har været fantastisk at se så mange danske farmakonomer bakke op om denne særlige begivenhed på FIP. Det har jeg været både glad og stolt over, fortæller hun og opfordrer alle – også farmakonomer, som deltager i FIP uden at præsentere en poster - til at deltage i symposiet.