nyheds banner

Etisk dilemma: Medlemsmøder om aktiv dødshjælp

I løbet af maj måned afholdes en række medlemsmøder i Farmakonomforeningens regioner og sektioner under overskriften ”Aktiv dødshjælp”.

Farmakonomforeningen har fået formanden for Etisk Råd Jacob Birkler til at holde et oplæg, som optakt til en medlemsdebat.

Jacob Birkler har siden 2011 været formand for Det Etiske Råd med særlig interesse for livets begyndelse og livets afslutning. Han er en flittig debattør og en hyppig anvendt foredragsholder. Han har flere års erfaring som underviser i etik på sundhedsuddannelserne, ligesom han er forfatter til en lang række bøger og artikler.

Glæd jer til debat

- Vi oplever, at medlemmerne har været meget optagede af de forskellige etiske spørgsmål i sundhedsvæsenet, herunder også spørgsmålet om aktiv dødshjælp, fortæller formand Susanne Engstrøm om baggrunden for at sætte emnet på dagsordenen. – Og det er en meget engageret og interessant person, som nok skal få en god medlemsdebat i gang. Så glæd jer! Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer.

Møderne afholdes som aftenmøder af cirka 1 times varighed inkl. debat – og afholdes i disse fem byer: Næstved (7. maj), København (8. maj), Kolding (13. maj), Aalborg (26. maj) og Århus (27. maj). Meld dig til under din region i højre spalte.