nyheds banner

Arkivfoto: Maria Flintholm

Farmakonomer er værdifulde på hospitalsafdelinger

Ny rapport om farmakonomers tilstedeværelse på hospitalsafdelinger viser, at deres kompetencer frigiver tid til sygeplejerskers omsorgsopgaver og hjælper de faglige samarbejdsgrupper i processen med at undgå ”utilsigtede hændelser”.

Alle i sundhedsvæsnet ved det! At er der noget, som farmakonomer er særligt gode til, så er det håndteringen af patienters brug af medicin og eventuelle interaktioner af mange forskellige slags medicin. De lærer det under uddannelsen, og de bruger det fra første elevdag i skranken. I det hele taget er farmakonomers systematiske tilgang til hele medicineringsprocessen guld værd, når det handler om at administrere og rådgive om ”rette pille i rette mund i rette dosis og på rette tidspunkt”.

Den gode nyhed er, at der nu er sat ord på farmakonomers kompetencer også fra andenside. Helt konkret i en evalueringsrapport, der netop er offentliggjort i forbindelse med et farmakonomprojekt, som region Hovedstaden gennemførte på fire af regionens hospitalsafdelinger sidste år.

Den store synder

Som det fremgår af evalueringsrapporten, er medicineringsfejl fortsat den helt store synder, når det kommer til ”utilsigtede hændelser” på landets hospitaler. Med mange aktører og et konstant flow af nye lægemidler, behandlinger, teknologier og arbejdsgange, bliver medicineringsprocessen hele tiden mere kompleks. Derfor besluttede region Hovedstaden i en afgrænset et-årig periode at ansætte farmakonomer, der i forvejen havde erfaring fra hospitalsapotek og medicinservice, på fire kliniske afdelinger.

Farmakonomerne medvirkede - efter et kortere uddannelsesforløb - dels i indsamling af data til sekundær medicinamnese (se boks), dispensering og/eller administration af medicin til indlagte patienter. Og konklusionen er uden slinger i valsen: Farmakonomer understøtter og kvalificerer en række opgaver i medicineringsprocessen. ”Farmakonomernes tilstedeværelse sætter fokus på ikke alene den enkelte patients medicin, men også på arbejdsgange, rutiner og kommunikation mellem faggrupper (læger og sygeplejersker)”, lyder konklusionen.

Der gøres i rapporten yderligere opmærksom på, at farmakonomer kan bidrage med relevante data til medicinanamnese og er i stand til at kommunikere deres fund til lægerne på en brugbar måde. Ved overdragelse af dispensering og/eller administration frigives der yderligere tid for sygeplejerskerne til sygepleje- og omsorgsopgaver. Afdelingerne oplevede også, at farmakonomernes tilstedeværelse sikrede tilgængeligheden af relevant medicin i medicinrummene, dels fordi de kender til patienternes medicin, dels fordi de, via netværk, har mulighed for at fremskaffe medicin akut.

Hele rapporten kan downloades på Region Hovedstadens hjemmeside, hvor man også kan se fire små film om projektet.