nyheds banner

Farmakonomer på FIP

Så er FIP-kongressen skudt i gang med afholdelse af det tredje Pharmacy Technicians Symposie to dage forud for selve FIP-kongressen. 12 danske farmakonomer deltog og satte - traditionen tro – et solidt fingeraftryk på symposiet.

- Det er super inspirerende at få et indblik i, hvad der rører sig i den store verden og høre om alle forskellighederne – og ikke mindst opleve, at ”resten af verden” hylder det danske eksempel og ønsker: Bare det var mig, fortæller næstformand Christina Durinck. – Jeg bliver så stolt af at være dansk farmakonom og være en del af det.

Christina Durinck, som også har siddet i FIP-symposiets Programme Committee, var chair på andendagen af symposiet – og styrede fornemt deltagerne igennem mange spændende emner.

I tre sessioner kom symposiet blandt andet rundt om uddannelsen, professionsforståelsen, kompetencer og roller i mange forskellige lande, ligesom definitionen på en Pharmacy Technician - som spænder meget bredt verden over - blev drøftet. Og så var der workshops, hvor alle deltagerne kunne komme til orde – og hvor der som afslutning på symposiet blev udarbejdet handlingsplaner for det fortsatte arbejde i Pharmacy Technicians symposiet.

Den bedste oplevelse

Der deltog ca. 30 personer i symposiet – cirka en tredjedel af, hvad der har været ved de to tidligere symposier.

- Vi var ikke så mange, men det gjorde til gengæld debatten meget mere nærværende. Alle fik mulighed for at give deres besyv ved spørgsmål og i debatten, og alle danske farmakonomer var aktive, fortsætter Christina. – Det der med at prøve noget, man ikke har prøvet før – og se, at det kan man også. Det er en stor oplevelse. Og det gjaldt både mig selv som chair – og mange af de danske farmakonomer, som deltog i debatten og præsenterede postere på symposiet – for mange for første gang på engelsk.

Og når nu planlagte talere udebliver, så er det godt at have nogle gæve danske farmakonomer, der kan træde til: - En af de allerbedste oplevelser var, da Ann Moon Raagaard fra Pharmakon og Sanne Hee Johansen– uden forberedelse – trådte til og på professionel vis fortalte om den danske farmakonomuddannelse og om medicinmanagement på Region Hovedstadens Apotek på Hvidovre hospital, fortæller Christina. - Jeg blev næsten helt rørt og super stolt over deres præstation.

I de følgende dage skal de danske farmakonomer deltage i den efterfølgende FIP-kongres, hvor de vil følge det fagligt spækkede program og ikke mindst - præsentere deres postere med faglige udviklingsprojekter igen. Denne gang for FIP-kongressens små to tusinde deltagere.

Kongressen holdes i dagene 31. august til 4. september 2014 i Bangkok.

Læs mere om de danske projekter i reportagen fra FIP i oktobernummeret af Farmakonomen.