nyheds banner

Farmakonomforeningen mener…

Farmakonomforeningen har indsendt høringssvar om lovudkastet til den kommende apoteksmodernisering. Foreningen er overvejende positiv, men har mange konkrete forslag til rettelser.

Kvalitetsmodel, antallet af apoteksfilialer og 75 kilometer grænsen. Der er mange store og små ændringer på vej i apotekssektoren, og inden regeringen fremsætter sit lovforslag til oktober er Farmakonomforeningen blevet bedt om at give sit besyv med.

Godt forslag – men plads til forbedringer

”Vi er overordnet positive over for tanken bag apoteksmoderniseringen, men vi har en lang række konkrete forslag til hvordan lovforslaget kan blive bedre og mere konkret,” fortæller formand Susanne Engstrøm.

Lovudkastet bevarer bevillingssystemet og det farmaceutiske ejerskab, men giver apotekerne nogle helt nye frihedsgrader for at skabe mere konkurrence og tilgængelighed på apotekerne.

”Jeg tror samlet set, at vi får et bedre apoteksvæsen, men det er rigtig vigtigt at alle ændringerne er gennemtænkt på forhånd, først og fremmest for medicinkundernes skyld, men selvfølgelig også for at sikre gode arbejdspladser for farmakonomerne” siger hun.

Afstand gør en forskel

Konkret nævner hun forslaget om at apoteker frit skal kunne åbne apoteksfilialer og apoteksudsalg op til 75 kilometer fra moderapoteket som problematisk, ligesom Farmakonomforeningen frygter for fagligheden, hvis apotekere skal kunne drive 8 receptekspederende enheder.

”Vi har haft en god dialog med ministeriet og har stadig med mange politikere, så jeg tror på at der vil være lydhørhed for mange af vores synspunkter,” siger Susanne Engstrøm, og tilføjer:

”Vi har blandt meget andet foreslået, at man gør op med de fordyrende og bureaukratiske krav om farmaceuttilstedeværelse og i stedet stiller lovkrav om den danske kvalitetsmodel. Det giver mere kvalitet i rådgivningen til gavn for medicinkunderne.”

Læs Farmakonomforeningens høringssvar her