nyheds banner

Formandskabet i Folketinget

Formandskabet havde i dag foretræde for Folketingets sundhedsudvalg for at tale om L35 – loven om modernisering af apotekssektoren.

Lægemiddelindustriforeningen. Danmarks Apotekerforening, PharmaDanmark og naturligvis Farmakonomforeningen. De var der alle sammen - alle organisationerne med stærke meninger om den kommende modernisering af apotekssektoren. Hver havde de efter tur fået 15 minutter til at fremlægge deres synspunkter for Folketingets sundhedsudvalg.

Opbakning til modernisering – men…

Formand Susanne Engstrøm og næstformand Christina Durinck fremlagde sammen Farmakonomforeningens synspunkter. Det var en klar opbakning fra farmakonomerne til moderniseringen, men med ønske om at justere enkelte detaljer.

75 km grænsen mellem apotek og apoteksfilial bør nedbringes og, 8 enheder pr apoteker er for meget, sagde Susanne Engstrøm,  mens Christina Durinck supplerede med bekymringer over den konkrete udformning af shop-i-shop og hvilke varegrupper der måske kunne risikere at komme på negativlisten over frihandelsvarer.

Spørgsmål om nordiske farmaceuter

Efter fremlæggelsen havde sundhedsudvalget mulighed for at stille spørgsmål, hvilket både socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen og Venstres Sophie Løhde benyttede sig af.

Især var udvalget interesseret i en uddybning af Farmakonomforeningens holdning til farmaceuttilstedeværelse, og Sophie Løhde (V) spurgte blandt andet interesseret til hvilke krav der bliver stillet til farmaceuttilstedeværelse i de øvrige nordiske lande. Det gav Susanne Engstrøm mulighed for at forklare, hvordan farmaceutbegrebet bruges i vores nabolande, inden tiden var gået og næste delegation skulle have foretræde.