nyheds banner

Modelfoto: Thomas Willads

Forvirring om beskatning af godtgørelser

En ny afgørelse i skatterådet skaber forvirring om skattereglerne for godtgørelser til lønmodtagelser efter forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven.

To skridt frem og et tilbage: der hersker stor usikkerhed om reglerne for beskatning af medarbejdere, der har fået erstatning for eksempelvis uretmæssig fyring i forbindelse med barsel eller på grund af alder.

Først kom Skatterådet, der er øverste myndighed for afgørelse af skattepligt, med en afgørelse i to sager, der sagde at sådanne godtgørelser var skattefri. 29. april i år kom der imidlertid en ny afgørelse fra samme Skatteråd, der siger at en godtgørelse skal betragtes som løn og derfor beskattes efter gældende regler.

Hvad gør jeg?

Farmakonomforeningens råd til medlemmer er stadig at henvende sig til SKAT, hvis de har fået en godtgørelse efter ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven. Så er det op til SKAT at træffe en afgørelse i den konkrete sag.