nyheds banner

Foto: Thomas Willads

FTF-A: Beskæftigelsesreform med roser og torne

FTF-A erklærer sig parat til at samarbejde tæt med jobcentrene, efter beskæftigelsesreformen er faldet på plads. Men FTF-A havde ønsket at få mere ansvar.

Den beskæftigelsesreform, som regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti blev enige om i sidste uge, indeholder både positive og negative elementer set fra FTF-A’s side.

”Vi er meget tilfredse med, at reformen ikke betyder færre penge til beskæftigelsesområdet. Indsatsen for at sikre beskæftigelse er central for Danmarks fremtid, og derfor er det vigtigt, at reformen ikke blev en spareøvelse, som man ellers kunne frygte,” siger Knud Grøngaard, formand for FTF-A.  

Fokus på uddannelse
Beskæftigelsesreformen har et stærkt fokus på at sikre bedre uddannelse til de ledige. Det hilser FTF-A velkomment.

FTF-A har tidligere argumenteret for, at uddannelsesindsatsen skulle være mere målrettet, og derfor er ordningen med seks ugers jobrettet uddannelse et godt og vigtigt tiltag.

”Vi er generelt meget tilfredse med, at forligspartierne har prioriteret uddannelsesindsatsen højt i reformen. Et fortsat fokus på uddannelse er med til at sikre flest mulige danskere et arbejde. Det er derfor godt at se, at uddannelse bliver prioriteret, og at man gør op med aktiveringscirkusset," siger Knud Grøngaard.

"Vi havde dog meget gerne set, at man havde været opmærksom på, at de, der har korte og mellemlange uddannelser, også kan have behov for videreuddannelse,” understreger Knud Grøngaard.   

Klar til samarbejde med jobcentrene
I regeringens reformudspil, som blev præsenteret tilbage i april måned, blev der lagt op til, at a-kasserne skulle spille en mere central rolle i beskæftigelsesindsatsen og blandt andet stå for kontakten med de forsikrede ledige de første seks måneder.

I det endelige forlig er kontaktforløbet lagt hos jobcentrene, og a-kasserne skal stå for en indledende afklaring og i samarbejde med jobcentrene holde samtaler med de ledige. 

”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne ville have haft det fulde ansvar for at få vores medlemmer i job. Vi har et godt kendskab til medlemmernes fagområder, og netop det kunne komme medlemmerne til gode, hvis vi havde fået ansvaret for kontaktforløbet. Samtidig har vi har gode erfaringer fra blandt andet København og Silkeborg, hvor vi i et tæt samarbejde med kommunen har overtaget kontaktforløbet i de første seks måneder, og kommunerne har så kunnet fokusere på andre ledige borgere,” forklarer Knud Grøngaard, og fortsætter:

”Men vi ser nu frem til at få et tæt samarbejde op at stå med de kommunale jobcentre. Vi har en klar forventning om, at jobcentre og a-kasser i fællesskab kan løfte opgaven med at få vores ledige i job. Vi er i hvert fald klar til at gå ind i et samarbejde, og vi vil under alle omstændigheder fokusere på at sikre vores medlemmer beskæftigelse gennem en fortsat forbedret virksomhedskontakt.”