nyheds banner

FTF-A: Ros for økonomisk redning af de ledige, men hvorfor ny ydelse?

FTF-A roser politikerne for at handle ansvarsfuldt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne ved at sikre de lediges forsørgelse. Men det er uforståeligt, at man opfinder endnu en midlertidig ydelse.

Det er positivt, at regeringen, SF og Enhedslisten nu sikrer ledige danskere et forsørgelsesgrundlag, selvom de har mistet dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse, lyder det fra FTF-A.
 
”Det er rigtig godt, at man sikrer de medlemmer, der mister retten til dagpenge. Hver eneste måned har vi medlemmer, der falder ud af dagpengesystemet, fordi der simpelthen ikke er job til dem. Derfor er vi glade for, at vores medlemmer nu får økonomisk sikkerhed,” siger Ghita Parry, formand for a-kassen FTF-A.
 
Men til gengæld står FTF-A helt uforstående over for, at man nu laver en ny midlertidig ydelse.
 
”Det giver simpelthen ikke mening, at man nu opfinder en helt ny midlertidig ydelse. Vi har allerede en arbejdsmarkedsydelse, der er forankret i a-kasserne. Hvorfor fjerne den opgave fra a-kasserne for at sende vores ledige over i kontanthjælpssystemet? Det virker mest af alt som en politisk manøvre, og det er ikke noget, vores ledige har glæde af,” siger Ghita Parry.
 
”Selvom vi er glade for, at vores medlemmer bliver reddet økonomisk, så ærgrer det os samtidig, at man ikke har haft det politiske mod til at sænke genoptjeningsretten. Det er fortsat en meget stor knast, der burde være skåret væk,” understreger Ghita Parry.