nyheds banner

Hvor enkelt kan det gøres?

Gode eksempler på regionale arbejdspladser, hvor man har arbejdet med afbureaukratisering og afskaffelse af unødig kontrol efterlyses til konference.

Kender du - eller har du hørt om - afdelinger, medarbejdere eller ledere, der har iværksat initiativer, som understøtter arbejdet med afbureaukratisering? Som har gjort en indsats for at øge kvaliteten og afskaffe unødige og omstændelige procedurer, registreringer, regler og rutiner? 

Tænker I på jeres arbejdsplads på anderledes, smartere og mere effektive løsninger? 

Hvorfor søger vi eksempler?

Danske Regioner, Sundhedskartellet og KTO holder senere på året en konference, der handler om regionernes tiltag for at afbureaukratisere. 

Udviklingspolitisk Forum, der består af Danske Regioner, KTO, FOA, Akademikerne og Sundhedskartellet, ønsker på konferencen at præsentere deltagerne for en række konkrete eksempler på initiativer, der har medført højere kvalitet og mindre bureaukrati. Derfor har vi brug for dit gode eksempel - hvis du arbejder på en regional arbejdsplads. 

Kontakt os

Hvis du har et spændende eksempel, så ring til Eva Høeg på telefon 505 331 11 eller send en mail til case@enkonference.dk  - senest den 19. marts 2014.