nyheds banner

KL overenskomst på plads

I foråret 2013 indgik Farmaknomforeningen for første gang overenskomst med KL. Overenskomsten er nu korrekturlæst.

For farmakonomer ansat i kommunerne betyder overenskomsten, at de  

- som minimum indplaceres på løntrin 4 (på den kommunale skala) med et tillæg på kr. 3100. 

- bliver indplaceret på trin 5 eller derover, hvis man har mere end 4 års anciennitet.

- får en pensionsprocent på 17,01%

Dertil kommer at farmakonomerne er omfattet reglerne omkring ny lokal løndannelse og derfor kan få både kvalifikationstillæg og funktionstillæg for deres arbejde. 

Overenskomsten er gældende fra 1. april 2013 og farmakonomer der allerede er ansat vil få løn og pension reguleret med tilbagevirkende kraft fra dette tidspunkt.

Kontakt sekretariatet

Da det er første gang kommunerne skal indplacere farmakonomer efter den nye overenskomst, er det Farmakonomforeningens anbefaling, at alle farmakonomer, der er ansat i kommunerne kontakter foreningens sekretariat og får hjælp til at sikre, at indplaceringen bliver korrekt. 

Kontakt Ulrik Frederiksen i sekretariatet på tlf 33120600 eller ulf@farmakonom.dk