nyheds banner

Løn klar til udbetaling

Lønadministrationen i Danmarks Apotekerforening er nu klar til at gennemføre efterreguleringen for de farmakonomer, der er ramt af fejl i deres løn.

Apotekerforeningens lønsystem er i de sidste måneder blevet kulegravet, fordi Farmakonomforeningen opdagede, at der var fejl i løn, ferie og pension hos nogle medlemmer. Som vi tidligere har fortalt, har fejlene viste sig at være mere generelle, og det har derfor været nødvendig med en grundig gennemgang for at sikre, at alle får den rigtige løn, ferie og pension.

Det arbejde er nu afsluttet og Apotekerforeningen foretager nu den efterregulering, der skal sikre at alle der er berørt af fejlene vil få det de har krav på.

Fejlene berør ikke alle medlemmer. De har betydning for de farmakonomer der har ny løn-tillæg samt de der har været på barsel og/eller på deltid i perioden fra 1. januar 2011 og frem. Farmakonomer der har været på delvis ulønnet orlov i perioden fra 2008 til 2010, kan også være berørt.

De farmakonomer hvor reguleringen har økonomisk betydning for enten løn eller pension, vil få en lønseddel tilsendt torsdag den 20. marts ligesom apotekeren vil få direkte besked fra Apotekerforeningen om hvem der er berørt på det pågældende apotek. Hvis der for eksempel er tale om en ændring i anciennitetstimer men at der ikke har været økonomiske konsekvenser af dette, vil det fremgå af førstkommende ordinære lønseddel.

Reguleringen vil også ske for fratrådte farmakonomer. Hvis du derfor har været apoteksansat i perioden og mener at du har været berørt af fejlene, vil den eventuelle restance blive indbetalt på din konto og du vil få tilsendt en lønseddel til den mailadresse du havde registreret da du var ansat.

Hvis man mener at reguleringen er forkert, eller at man burde have fået en regulering men at dette ikke er sket, skal man kontakte Lønadministrationen i Apotekerforeningen.

Man kan læse mere her