nyheds banner

Foto: Maria Flintholm

Lønstatistik sendt til medlemmer

Lønstatistikken for 2013 er nu sendt ud pr mail til farmakonomer ansat i industrien og det offentlige. Skriv til os, hvis du ikke har modtaget den.

Alle medlemmer i den offentlige sektion og industrisektionen har via email fået  tilsendt lønstatistikken for 2013. Hvis du er medlem af en af de to sektioner og ikke har modtaget den, er det fordi vi ikke har din mail.

Send os en mail på ff@farmakonom.dk – så sender vi den til dig.

Hvorfor lønstatistik?

Lønstatistikken giver et nuanceret billede over lønningerne i september 2013. Statistikken er indsamlet med spørgeskema blandt de berørte medlemmer. Du kan bruge statistikken til at holde øje med, om du får det rigtige i løn.

Du kan også bruge statistikken til at se, hvad lønniveauet er i det offentlige og industrien inden du eventuelt søger en stilling.

Ingen statistik på privat apotek

Der er ikke udarbejdet en lønstatstik for farmakonomer på privat apotek, da statistikken på grund af lønsagen ikke ville være præcis.

Hvis du arbejder på privat apotek, kan du på ff@farmakonom.dk bede om at få lønstatistikken tilsendt.