nyheds banner

Medlemmerne bakker op om LO- og FTF-fagbevægelsen

Medlemmerne i LO og FTF mener i stigende grad, at fagbevægelsen er nødvendig for at varetage deres interesser. De ønsker fælles løsninger på de problemer, som bl.a. krisen har skabt, og de bakker op om velfærdsstaten. Det er hovedkonklusionerne på en ny, stor undersøgelse blandt godt 2800 lønmodtagerne.

Mens tilslutningen til fagbevægelsen faldt i perioden fra 1992-2002, er den igen steget fra 2002 til i dag. Hele 89 pct. af LO’s medlemmer og 79 pct. af FTF’s medlemmer er helt eller delvist enige i, at fagforeninger er nødvendige for at varetage lønmodtagernes interesser.

Det fremgår af undersøgelsen ”Fællesskab før forskelle – Lønmodtagerværdier og interesser i forandring”, foretaget af forskere ved Aalborg Universitet. Tilsvarende undersøgelser blev gennemført i 1992 og i 2002, og de i alt tre undersøgelser giver tilsammen et unikt indblik i lønmodtagernes syn på deres arbejdsliv og politik over tid. I spørgeskemaundersøgelsen, der er støttet af LO og FTF, har i alt 2826 lønmodtagere svaret.

”Det glæder mig, at medlemmerne i dén grad er klar over, hvor vigtigt det er, at fagbevægelsen varetager deres interesser. Gode løn- og arbejdsvilkår kommer ikke af sig selv, så jeg ser undersøgelsen som en anerkendelse af fagbevægelsens daglige arbejde for at forbedre deres løn- og arbejdsforhold”, siger LO’s formand Harald Børsting.

Resultatet af undersøgelsen overrasker ikke i Farmakonomforeningen:

”I lande med svage fagforeninger og lav opbakning til fagbevægelsen får almindelige lønmodtagere ikke del i lønstigningerne, og de har dårligere vilkår når det kommer til ferie, sygdom og pension. Folk ved jo godt, at løn under barsel, ferie og mere i løn ikke kommer fordi arbejdsgiverne er generøse, men fordi de med deres kolleger har deres fagforening til at lægge pres. Det viser undersøgelsen, og det viser også at fagbevægelsen stadig er forudsætningen for gode løn- og ansættelsesvilkår for helt almindelige mennesker", siger formand i Farmakonomforeningen Christina Durinck.

Opbakning til den særlige Danske Model

Undersøgelsen viser samtidig, at medlemmerne ønsker, at deres løn- og arbejdsvilkår bliver reguleret gennem overenskomster indgået af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger: 81 pct. og 89 pct. af medlemmerne i henholdsvis LO og FTF er helt eller delvist enige i, at løn- og ansættelsesvilkår bør reguleres via overenskomster.

”Medlemmerne er glade for deres fagforening – og for den danske model, hvor vi forhandler løn og andet kollektivt. Det synes jeg er ret flot, også i betragtning af hvor hårdt lønmodtagerne er blevet presset under krisen. Jeg glæder mig til at komme rundt i landet og drøfte undersøgelsen med medlemmerne. Vi skal også være åbne overfor forslag til at gøre det bedre”, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

Undersøgelsen viser desuden, at der blandt lønmodtagerne er stor opbakning til velfærdsstaten med fri og lige adgang til sundhed, ældreomsorg, folkepension m.m.

Læs hele undersøgelsen ”Fællesskab før forskelle – Lønmodtagerværdier og interesser i forandring”