nyheds banner

Modernisering sendt i høring

Farmakonomforeningen har modtaget lovforslaget om apoteksmodernisering i høring. Godt forslag, men brug for justeringer, siger Susanne Engstrøm.

Bevillingssystemet og farmaceutejerskabet bevares. Men udligningssystemet ændres grundlæggende, og apotekerne må selv bestemme hvor deres filialer skal ligge inden for en radius af 75 km. Der er lagt op til mange forandringer i det udkast til lovforslag, der nu er sendt i høring.
God modernisering
”Der er nogle virkelige gode takter i lovforslaget, men det er også vigtigt at de små detaljer falder helt rigtigt på plads. Det vil vi gerne hjælpe politikerne med, og derfor er det meget velkomment at modtage forslaget i høring,” siger formand Susanne Engstrøm, der er glad for at høringsfristen først er 22. august, så der er tid til at arbejde med lovudkastet.
”Jeg er grundlæggende positiv over for moderniseringen, som jeg tror, vil være god for sektoren, men nu skal lovforslaget jo lige nærlæses meget grundigt inden vi svarer. Umiddelbart har jeg lidt bekymringer over formuleringerne om shop-i-shop og et nyt vagtberedskab, men det vil alt sammen fremgå af vores høringssvar”, siger hun.
Længe ventet lovforslag
Formanden glæder sig over, at Sundhedsministeriet er nået så langt i moderniseringsprocessen, at lovforslaget nu er klar. Det har været længe ventet, mener hun, ikke mindst fordi mange apotekere har været tilbageholdende med investeringer og udvikling mens sektorens fremtid var usikker.
”Til gengæld er jeg meget glad for den løbende dialog, Farmakonomforeningen har haft med sundhedspolitikere fra de forskellige partier. De har været lydhøre, og personligt er jeg da også stolt over at sundhedsminister Nick Hækkerup (S) valgte at løfte sløret for sine  tanker om moderniseringen i Farmakonomen her i foråret,” siger Susanne Engstrøm.
Høringsproces
Foreningen har sammen med de øvrige høringsparter 6 uger til at komme med kommentarer og forslag til ændringer. Derefter skal lovforslaget justeres inden det forventes fremsat i begyndelsen af oktober.
Planen er at lovforslaget skal vedtages inden jul, og at det kan træde i kraft 1. juli 2015. Ændringerne i udligning skal dog indfases over 5 år med start fra 1. januar 2016.