nyheds banner

Foto: Thomas Willads

Moderniseringsrapport offentliggjort

Den længe ventede rapport om modernisering af apotekssektoren er nu tilgængelig på Sundhedsministeriets hjemmeside. Farmakonomforeningen er positiv.

En tilbundsgående analyse af apotekssektoren og en række anbefalinger. Det er indholdet af den længe ventede rapport fra regeringens apoteksmoderniseringsudvalg. Mere konkurrence, bedre tilgængelighed og fokus på medicinsikkerhed ser ud til at blive resultatet.

Farmakonomforeningen: Model 1 vinder

”Vi har ventet længe på rapporten, og dens analyser og anbefalinger er ikke overraskende. Farmakonomforeningen anbefaler uden tøven model 1, som vi mener vil øge tilgængeligheden og konkurrencen og samtidig bevare det høje kvalitetsniveau og medicinsikkerhed,” siger formand Susanne Engstrøm.

Model 1 er en model, hvor man bevarer bevillingssystemet, men hvor apotekerne samtidig får mulighed for at åbne apoteksfilialer og apoteksudsalg overalt i landet, og hvor udligningsordningen reformeres.

Udover model 1 er der fremlagt to andre modeller, hvor model 2 er fri nedsættelsesret for farmaceuter med op til 15-20 receptekspederende enheder pr ejer og model 3 er frit ejerskab, hvor eksempelvis kæder kan eje apoteker.

Samlede anbefalinger af kvalitet, internet og shop-i-shop

Moderniseringsudvalget peger på, at rene internetapoteker og shop-i-shop bør fremmes, ligesom alle apoteker skal tilslutte sig den Danske KvalitetsModel. Susanne Engstrøm er enig:

”Internettet og uafhængig kvalitetssikring er simpelt hen vejen frem. Når det handler om shop-i-shop, så er det vigtigt at fastholde, at det skal være en selvstændig, afgrænset butik, der indrettes, drives og ejes eller lejes af en apoteker. Lever apoteket op til det, har jeg ikke noget imod, at det eksempelvis ligger i forhallen til et stort varehus,” siger  hun.

Ingen selvvalg og ny udligning

Rapporten anbefaler i øvrigt at udligningsmodellen bliver reformeret, og at man fastholder forbuddet mod, at lægemidler kan tages ned fra hylden af kunderne selv som selvvalg.

Dertil kommer, at der ikke ses en fordel ved at lade sygehusapotekerne drive privat apotek, men at et privat apotek omvendt efter moderniseringen bør kunne oprette en apoteksfilial i forhallen på et sygehus.

Lovforslag til efteråret

Sundhedsminister Nick Hækkerup forventes at fremsætte lovforslag om modernisering af apotekssektoren i efteråret, og i Farmakonomforeningen er forventningen at lovforslaget kommer i høring hen over sommeren.

”Vi glæder os selvfølgelig til at se regeringens konkrete forslag til modernisering. Vi er jo blevet præsenteret for sundhedsministerens overordnede tanker, og det ser meget fornuftigt ud. Men vi skal jo sikre, at lovforslaget også reelt tager højde for medicinkundernes behov og derfor spiller vi gerne vores faglighed på banen”, siger Susanne Engstrøm, der i øvrigt glæder sig over at rapporten også nævner muligheden for, at farmakonomer og farmaceuter får en autorisation.