nyheds banner

Næstformand trækker sig

Farmakonomforeningens nyvalgte næstformand Dorte Brix Høglund trækker sig fra posten. En ny næstformand skal vælges ved urafstemning.

”Det har vist sig at være en lidt for stor mundfuld for mig, og en opgave jeg havde svært ved at løse uden forudgående erfaring fra hovedbestyrelsen”, begrunder Dorte Brix Høglund selv beslutningen.

Hun har valgt at tage konsekvensen og trække sig fra posten. Dorte Brix Høglund orienterede i dag hovedbestyrelsen, der har taget beslutningen til efterretning.

 Valg af ny næstformand

Farmakonomforeningen skal derfor vælge ny næstformand. Valget skal foregå ved urafstemning, og kandidater skal aflevere en kandidatliste med 50 stillere. Såfremt der kun er en kandidat, er vedkommende automatisk valgt.

Hovedbestyrelsen har drøftet situationen på sit møde i dag, og det forventes at der vil blive opstillet en kandidat fra den nuværende hovedbestyrelse.

Fristen for opstilling vil blive offentliggjort i næste uge.