nyheds banner

Ny formand for Farmakonomforeningen

Farmakonomforeningen har fået ny formand. På landsmødet i Hillerød forlod Susanne Engstrøm formandsposten til fordel for Christina Durinck. Landsmødet har udpeget Susanne Engstrøm som æresmedlem.

Christina Durinck er 33 år gammel, og har de sidste 7 år været næstformand i Farmakonomforeningen. 

Hun er allerede udpeget til en række tillidsposter, blandt andet til forretningsudvalget i hovedorganisationen FTF. 

Ny næstformand bliver Birte Nissen. 

Tak for 25 år

Afgående formand Susanne Engstrøm blev takket gentagne gange af de delegerede på landsmødet for sin indsats som formand. 

Hun har været formand i mere end 25 år, og fagpolitiske aktiv i 42 år. I hendes formandstid gik faget fra at være et assistentfag til at blive et farmakonomfag. Først med selvstændig receptkompetence og derefter ved at markere sig massivt på klinisk farmaci på sygehuse og i kommuner. 

Derfor valgte et enigt landsmøde også at udnævne Susanne Engstrøm til æresmedlem af Farmakonomforeningen.