nyheds banner

Ny kampagne for fællesskabet

Vores aftaler. Din Styrke. Sådan lyder budskabet i en ny kampagne, som Farmakonomforeningen og 33 andre faglige organisationer står bag. Kampagnen handler om værdien af det stærke fællesskab, den danske fagbevægelse har opbygget gennem årtier.

Kampagnen lægger op til det offentliges overenskomstforhandlinger med Danske Regioner og KL, der løber over efteråret og ind i foråret 2015, hvor særligt tre temaer er på spil: det formelle samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, det psykiske arbejdsmiljø og overenskomsternes betydning for en moderne offentlig sektor.

Tillid vigtigt

”Vores arbejdsmarked er bygget op på tillidsfuldt samarbejde mellem arbejdsgiverne og medarbejderne. Forudsætningen for den tillid er e stærk fagbevægelse, der igennem mere end 100 år har indgået aftaler med arbejdsgiverne om rammen for samarbejdet. Dét er årsagen til, at farmakonomer og andre offentligt ansatte hver dag kan levere en god service til borgerne,” siger formand i Farmakonomforeningen Susanne Engstrøm.

Vores aftaler. Din styrke

Kampagnen består blandt andet i en kort film, som illustrerer kontrasten mellem en velfungerende offentlig sektor, som drager omsorg og ansvar for alle borgere, og en offentlig sektor uden medarbejdere og uden funktion.

Tre vigtige temaer i overenskomstforhandlingerne

Overenskomstforhandlingerne i 2013 og udviklingen i den offentlige sektor indikerer tre temaer, der er vigtige at fokusere på i de kommende måneder og under overenskomstforhandlingerne. Det første tema, som er det, kampagnefilmen tematiserer, er samarbejdet på arbejdspladsen mellem ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere. Dette samarbejde består af aftaler bygget på tillid om, hvordan vi arbejder sammen. Det er den danske måde at gøre tingene på, og det har skabt det velfærdssamfund, vi har i dag.

Psykiske arbejdsmiljø udgør et andet væsentligt tema. Øgede krav til den enkelte medarbejders tid og produktivitet kombineret med færre ressourcer kræver en styrket indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Overenskomsternes betydning for den offentlige sektor er det tredje store tema. Overenskomster og aftaler rummer mulighed for, at arbejdet kan organiseres mere hensigtsmæssigt, både for arbejdsgiveren og for den enkelte medarbejder, og det er den bedste forudsætning for, at medarbejdere accepterer vilkårene. Derfor er overenskomster med til at gøre den offentlige sektor smidig og velfungerende.