nyheds banner

Ny museumsleder ved Dansk Farmacihistorisk Samling

Dansk Farmacihistorisk Fond har ansat Ida Rosenstand Klahn som leder af Dansk Farmacihistorisk Samling på Pharmakon med tiltrædelse 1. oktober 2014.

Ida er 37 år, cand.mag. i historie og ph.d. på en medicinhistorisk afhandling. Under sit studium var hun i en årrække studentermedhjælper på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og på Medicinsk Museion. Siden 2013 har hun været ansat som museumsinspektør ved Folkemuseet i Hillerød med ansvar for Nyere Tid.

Endvidere har fonden truffet aftale med cand.pharm. Steffen Bager, Sundhedsstyrelsen, om, at han knyttes til samlingen som honorarlønnet farmacihistorisk/farmaceutisk konsulent med tiltrædelse i starten af 2015.

Poul R. Kruse og Edith Kruse vil fremover være til rådighed som frivillige medarbejdere ved samlingen.