nyheds banner

Nye regler for støtte

Har du fået eller søger du økonomisk støtte fra medicinalindustrien til at deltage i eksempelvis FIP, Deutsche Apothekertag eller andre arrangementer i udlandet? Så læs med her – der er nemlig kommet nye regler.

Anmeldelsespligt af støtte fra medicinalindustrien

Sundhedspersoner og fagpersoner, der modtager økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet (for eksempel kongresser og konferencer) af en lægemiddel- eller medicovirksomhed, er omfattet af en anmeldelsespligt. Det gælder også farmakonomer og farmakonomelever.

Det betyder, at al støtte skal indberettes til Sundhedsstyrelsen.

Brug blanket på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Du anmelder støtte på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ved brug af en blanket. Der kan du også finde en vejledning til reglerne, og frister for anmeldelse.

Sundhedsstyrelsen offentliggør oplysninger om, at fag- og sundhedspersoner har modtaget økonomisk støtte, herunder hvilken virksomhed der giver økonomisk støtte, hvad aktivitet i udlandet er og hvem der er arrangør.

Oplysninger om økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet slettes fra hjemmesiden 2 år efter, at aktiviteten er afsluttet.