nyheds banner

Nye vedtægter og politikker på hjemmesiden

Landsmødet har vedtaget to nye politikker og revideret vedtægterne. Her kan du læse om de mål og indsatsområder, Farmakonomforeningen arbejder med i de kommende år.

To ud af foreningens tre politikker blev omskrevet grundlæggende på årets landsmøde. Det drejer sig om ”Mit fag og min faglighed” og ”Mit arbejde og mit arbejdsliv” mens den tredje politik først bliver revideret på kongressen i 2016.

Indsatsområder

Landsmødet besluttede også, at Farmakonomforeningen i de kommende år skal arbejde med tre indsatsområder. Det drejer sig om uddannelse, ledere og rekruttering & fastholdelse.

Hovedbestyrelsen vil i 2015 udpege medlemmer til tre udvalg, der skal arbejde med hvert sit indsatsområde.

Vedtægterne klar med ændringer

Landsmødet vedtog også en stribe ændringer af vedtægterne. Blandt andet bliver landsmødet erstattet af en kongres hvert fjerde år – første gang i 2016.