nyheds banner

Nyt OK-fællesskab er en realitet

På et stiftende møde onsdag indgik 53 faglige organisationer den endelige aftale om at danne et nyt forhandlingsfællesskab med navnet Forhandlingsfællesskabet. Farmakonomforeningen er med.

Organisationerne i Sundhedskartellet og KTO gik onsdag officielt sammen i et nyt samarbejde, som under navnet ”Forhandlingsfællesskabet” allerede skal virke fra overenskomstforhandlingerne i 2015. Det nye forhandlingsfællesskab kommer til at repræsentere mere end en halv million ansatte i kommuner og regioner, herunder ca. 650 farmakonomer. 

”Jeg er rigtig glad for, at vi i dag officielt kan indvi det ny forhandlingsfællesskab. Dermed har vi som Sundhedskartel en langt stærkere stemme ved de kommende OK-forhandlinger, og vi sender samtidig et kraftigt signal, om at vi i fagbevægelsen står sammen og sætter en tyk streg under værdien af kollektive forhandlinger og den danske aftalemodel,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.  

Samarbejdet og forberedelserne mellem Sundhedskartellet og KTOs organisationer har været i gang i flere måneder, og i foråret godkendte Sundhedskartellets organisationer, at man kunne træde ind i det nye fællesskab.

OK15 nærmer sig

OK15-forberedelserne har sideløbende været i gang, og medlemmernes forslag til krav er indsamlet og de politiske beslutninger om at udtage krav til OK15 foregår i denne tid både i de enkelte organisationers hovedbestyrelse og i fællesskab i Sundhedskartellet. Sundhedskartellet  fortsætter med at være forhandlings-og samarbejdsorganisation for vores 11 organisationer, og skal i løbet af den kommende måned prioritere de krav som er de vigtigste for medlemmerne. Kravene skal sendes videre til det nye store forhandlingsfælleskab senest den 10. november 2014.

En række af organisationerne i det nye fællesskab har også samarbejdet om en kampagne, som skal vise værdien af fællesskaber og de offentligt ansattes bidrag til løsninger og værdien af aftalesystemet. Kampagnen kan ses på hjemmesiden www.voresaftalerdinstyrke.dk

”Vi har givet os selv de bedste kort på hånden for at stille stærkt op overfor vores kommunale og regionale arbejdsgiverparter, og  som jeg ser det, kan vi ikke ruste os bedre for at skabe solide resultater til vores medlemmer. Det er stærke og stædige arbejdsgivere vi møder og skal matche, og det stiller store krav til fællesskabet,” siger Grete Christensen.