nyheds banner

OK15: Krav udvekslet med KL og DR

Farmakonomers, sygeplejerskers, jordemødres og andre sundhedsprofessionelles løn skal afspejle den store værdi, de har for samfundet, mener Sundhedskartellet, der netop har offentliggjort kravene til de kommende overenskomstforhandlinger på vegne af 82.000 ansatte i regioner og kommuner.

Løn, pension og bedre balance mellem privat og arbejdsliv er blandt hovedkravene fra 82.000 ansatte i sundhedsvæsenet ved de kommende overenskomstforhandlinger. Det står klart efter, at Sundhedskartellet i dag offentliggjorde deres overenskomstkrav på vegne af blandt andre landets farmakonomer, sygeplejersker og jordemødre.

Sundhedskartellet har sendt krav til KL og Danske Regioner

”Sundhedskartellets medlemmer står i første linje og er helt tæt på patienter og borgere hver eneste dag. Det skal de anerkendes og honoreres for. Den samfundsmæssige værdi af de sundhedsprofessionelles arbejde skal kunne ses på lønsedlen,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og for Sundhedskartellet.

Konkret stiller Sundhedskartellet blandt andet krav om højere løn, pensionsforbedringer og bedre honorering af såkaldte ulemper, det kan eksempelvis være weekendtillæg i rådighedsvagter.

”Vi vil også gå efter at få sikret mulighederne for en bedre balance mellem privat- og arbejdsliv. Det handler blandt andet om medindflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse og bedre mulighed for at vælge mellem eksempelvis udbetaling og afspadsering,” understreger Grete Christensen.

570.000 offentlige ansatte forhandler skulder ved skulder
Som noget helt nyt er langt størstedelen af landets offentlig ansatte gået sammen i Forhandlingsfællesskabet i forbindelse med overenskomstfornyelserne på det regionale og kommunale område.

Det betyder, at organisationerne, der samlet set repræsenterer 570.000 ansatte i landets kommuner og regioner, forhandler en række af deres krav sammen over for arbejdsgiverne.

”Der er ingen tvivl om, at vi går markant styrket ind i forhandlingerne med arbejdsgiverne. Vi har langt større styrke og tyngde end tidligere, fordi vi er en del af et større fællesskab,” siger Grete Christensen.


Forhandlingsfællesskabet består af 53 medlemsorganisationer og tæller udover sygeplejersker blandt andet faggrupper som lærer, pædagoger og socialrådgivere. De reelle forhandlinger begynder i starten af det nye år.